• ANA SAYFA
 • HAKKIMIZDA
 • GÜNCEL
 • ONLINE İŞLEMLER
 • ŞUBELER
 • BİBEM
 • HUKUK

Aile Hekimliği Uzmanlarının Özel Tıp Merkezlerinde çalışabilmesi hakkında

"Avukatımızdan güzel bir haber: Aile Hekimliği Uzmanları'nın özel tıp merkezlerinde acil servislerde de çalışabileceği yönünde açtığımız davanın sonucu..."

Bilindiği üzere aile hekimliği uzmanı hekimlerin özel hastanelerin acil servislerinde çalışmalarının engellenmesi işlemine karşı TAHUD olarak Danıştay nezdinde açmış olduğumuz dava sonucunda Danıştay 15. Daire'sinin 2013/2122 E 2017/4829 K sayılı kararı ile Bakanlık işlemi iptal edilmiş ve üyelerimizin özel hastanelerin acil servislerinde çalışmasının önü açılmıştır. 

Buna karşılık özel hastaneler ile ilgili bir karar alınmış olmasına rağmen Bakanlık tarafından bu kez özel tıp merkezlerinin acil servislerinde Aile hekimliği uzmanlarının çalışmasını engellenmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına müracaat edilerek özel hastaneler ile ilgili olarak Danıştay kararı olduğu belirtilmiş ve başta üyelerimiz olmak üzere aile hekimliği uzmanlarının özel tıp merkezlerinin acil servislerinde çalışmasına izin verilmesi talep edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Derneğimize verilen yanıtta Danıştay 15. Dairesi’nin 2013/2122 sayılı yürütmeyi durdurma kararının özel tıp merkezlerini bağlamadığını, aile hekimliği uzmanlarının özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilmesi mümkün iken özel tıp merkezlerinde çalışmalarının mümkün olmadığı belirtilerek talep reddedilmiştir. 

Her ikisi de özel sağlık kuruluşu olan özel tıp merkezleri ile özel hastaneler statü olarak birbirlerinden ayrılsalar da vatandaşa 24 saat sağlık hizmeti sunan acil servislerin yapıları tamamen aynı olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın özel hastane-özel tıp merkezleri acil servislerini birbirinden ayırarak, özel hastanelerin acil servislerinde Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı gereğince çalışan aile hekimliği uzmanlarına özel tıp merkezlerinin acil servislerin kapılarını kapatan işlemin iptali için Danıştay nezdinde açılan davada Danıştay 15. Dairesi'nin 2017/609 sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması ve iptali için Derneğimizce dava açılmıştır. 
Danıştay 15. Dairesi 2017/609 E sayılı dosyasında verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile aile hekimliği uzmanlarının özel tıp merkezlerinin acil servislerinin çalışmasının engellenmesi işleminin yürütmesini durdurmuştur. Karar örneği ektedir. 
Belirtilen hususlarda olumsuzluk yaşayan üyelerimizin Derneğimize başvurması ricasıyla...

Saygılarımla...
Av. Abdullah HIZAL

Geri Dön 429 0 22 KAS 2017
Yorumlar yükleniyor...
 http://egprn.org/ http://vdgm.woncaeurope.org/ http://euprimarycare.org http://euract.eu http://globalfamilydoctor.com http://http://equip.dudal.com/