Could not load config hosts/tahud_org_trCould not load config hosts/tahud_org_tr News: Şiddetten Uzak Sağlıklı Ülke Geleceği ve Daha İyi Aile Hekimliği İçin Büyük Ankara Mitingi Gerçekleşti.

Şiddetten Uzak Sağlıklı Ülke Geleceği ve Daha İyi Aile Hekimliği İçin Büyük Ankara Mitingi Gerçekleşti.

Değerli Üyelerimiz;


Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği tarafından daha önce şiddetin kabul edilebilir hiçbir boyutunun ve şeklinin olmadığı her ortamda ve her şekilde defalarca ifade edildi. Gereğinde tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte hareket edileceği ve bu yolda tüm çabanın gösterileceği her zaman belirtildi. Ancak bugüne kadar tüm çabalara rağmen sağlıkta şiddet ve hak kayıplarımız konusunda muhataplarımızca yeterli bir eylem planı ve etkin bir yasa ortaya konulamadı.

Bu nedenle hep birlikte güçlü bir ses çıkarmaktan başka yol kalmadığı için 8 Şubat 2020 tarihinde Ankara Anıtpark’ta saat 12.00’de daha önce de duyurusunu yaptığımız ve desteğimizi sunduğumuz Şiddetten Uzak Sağlıklı Ülke Geleceği ve Daha İyi Aile Hekimliği Mitingi gerçekleştirildi.

Hep bir ağızdan “Bu şiddet sona Ersin!” demek için, meslek etiği ve hekimlik onuruna sahip çıkmak için, maddi ve manevi hak kayıplarımız için, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi duyurmak için Ankara’nın ayazında değerli üyelerimiz, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarıyla bir araya gelindi.

Bir kez daha ortak düşünce ve taleplerimiz hep birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili muhataplarımıza, basın mensupları ve kamuoyu önünde hatırlatıldı. Ve özetle şunlar vurgulandı:


Biz, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekimler olarak, şiddetten uzak sağlıklı bir ülke geleceği hayal ediyoruz. Vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, korkmadan ve endişe duymadan hizmet verebilmek istiyoruz.


Sadece hekimlik onuru ve saygınlığının ayaklar altına alınmadığı bir ortamda iyi hekimliğin var olabileceğini düşünüyoruz. Ve daha iyi bir aile hekimliğinin mümkün olduğuna gönülden inanıyoruz.


Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim KuruluThis article was publised under the category Aile Hekimliği Haberleri on 09/02/2020 12:00.