Could not load config hosts/tahud_org_trCould not load config hosts/tahud_org_tr News: 6 Temmuz 2019 Sağlık Çalışanları Emek ve Meslek Örgütleri 4. Toplantısı Yapıldı


6 Temmuz 2019 Sağlık Çalışanları Emek ve Meslek Örgütleri 4. Toplantısı Yapıldı


Sağlık çalışanları emek ve meslek örgütleri toplantısı 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü AHEF bürosunda saat 11.00’da gerçekleştirildi. Toplantıya katılımcı olarak AHEF, AHESEN, ASEF, BDS, Genel Sağlık-İş, SES, TAHUD iştirak ettiler. Türk Sağlık-Sen ve TTB mazeretleri dolayısı ile katılamadı.

Bir önceki toplantıda alınan gündem kararları ve ayrıca 3 Nisan 2019’da gerçekleştirilen ‘’iş bırakma’’ eylemi akabinde illerimizde oluşan gelişmeler acil gündemle ele alındı. Bu minvalde Antalya ili özelinde en temel demokratik hakkını kullanan ve iş bırakan aile sağlığı çalışanları (hekim, ebe, hemşire vd.) hakkında 4483 sayılı yasa üzerinden soruşturma başlatılması konusu değerlendirildi. AHEF temsilcileri hafta içi Antalya iline giderek valilik ve sağlık müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeleri aktardı. Konu üzerinde yapılan görüşmeler sonrası 12 Temmuz 2019 Cuma günü Antalya valisi ve sağlık müdürlüğünden randevu istenmesine ve yine aynı gün “Sağlık Çalışanları Emek ve Meslek Örgütleri”nin katılımıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 12:15’ te basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

Ayrıca önceki toplantıda sağlıkta şiddet konusunu önlemek için belirlenen temel talepler tartışılarak 3 ana başlık altında:

1. Mevcut mevzuata aykırı şekilde şiddet hattı olarak kullanılan ve usule aykırı soruşturmalara (ıslak imzalı dilekçe olmayan, kanıtsız şikayetler vs.) yol açan SABİM 184 hattının kapatılması,

2. Sağlıkta şiddetle ilgili mevcut ceza kanunun diğer kamu çalışanlarına (hâkim, savcı, asker, polis, idareci vd.) nasıl uygulanıyorsa, sağlık çalışanları için de aynı şekilde etkin ve caydırıcı bir şekilde uygulanması ve sonrasında mevcut kanunun güçlendirilmesi,

3. Yapısal şiddetin (yönetici veya amir şiddeti, mevzuatın belirsizliğinin yarattığı şiddet, usulsüz istekler vb.) durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ve mevzuatın düzenlenmesi; toplum liderleri (yöneticiler, kanaat önderleri vb.) ile medyanın şiddeti özendirici dilden uzaklaşması şeklinde toplanmıştır.

Bir sonraki toplantıda bu konunun kesin yol haritası çıkarılarak basın açıklaması yoluyla medyaya deklarasyonunun yapılması kararlaştırılmıştır.

AHEF, AHESEN, ASEF, BDS, Genel Sağlık-İş, SES, TAHUD, Türk Sağlık-Sen ve TTB

This article was publised under the category Aile Hekimliği Haberleri on 09/07/2019 08:00.