Could not load config hosts/tahud_org_trCould not load config hosts/tahud_org_tr News: DSÖ tarafından 15-19 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu Toplantısı’nı aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15-19 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu Toplantısını aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://streaming.uncity.dk/whoevent

Toplantı programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisinden gelen mesajı aşağıda bulabilirsiniz. 


Uluslararası göçün evvelen görülmemiş boyutlara ulaştığı çağımızda, göç sağlığı ve göçün halk sağlığına etkileri, göç için hedef ülke niteliği öne çıkan ülkemizde konuya dahil olan tüm paydaşların ortak çabaları ile anlaşılmalı ve yönetilmelidir. Konuyla alakalı kapsamlı bir algının ve göç sağlığı konusunda yetkin bir insan gücünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi çapında oluşturulması, 2016 yılında kabul edilen DSÖ Avrupa Bölgesi’nde Mülteci ve Göçmen Sağlığı Strateji ve Eylem Planı içerisinde ele alınmıştır.

Bu çerçevede, 2017 ve 2018 yıllarında ilk ikisi İtalya’da düzenlenen DSÖ Mülteci ve Göçmen Sağlığı Yaz Okulu, uygulayıcılar, bilim insanları, uluslararası uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve üye devletlerden yetkilileri bir araya getirmiştir. Etkinlik kapsamında, güncel bilimsel kanıtlar, küresel yönetişim çerçeveleri ve iyi uygulamalar katılımcılar ile paylaşılmakta ve sınıf düzeninde düzenlenen dersler ile katılımcıların konuyla alakalı bilgi düzeylerinin güçlendirilerek, bölge ölçeğinde yetkin ve etkili bir uzmanlar grubunun tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

DSÖ Göçmen ve Mülteci Sağlığı Yaz Okulu etkinliği, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın da desteği ve işbirliği içerisinde 2019 yılında İzmir Çeşme’de 15-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecektir. DSÖ Avrupa Bölgesi’nden göç sağlığı alanında faaliyet gösteren Üye Devlet temsilci, araştırmacı, akademisyen ve uzmanlardan müteşekkil yaklaşık 100 katılımcının beklendiği etkinlik kapsamında Türkiye’nin mülteci ve göçmen sağlığı konusundaki tecrübelerinin ve iyi uygulamalarının da paylaşılacağı bir saha ziyareti planlanmıştır.

Alanında uzman yaklaşık 35 akademisyen ve uzmanın eğitici olarak görev alacağı, T.C. Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin de etkinlik kapsamında hitapta bulunacağı ve panellerde yer alacağı, Yaz Okulu’nun saha ziyareti ve çalıştaylar hariç tamamı https://streaming.uncity.dk/whoevent/ internet adresinden Türkçe tercüme ile canlı yayınlanacaktır. Söz konusu etkinliğin merkez ve taşra teşkilatında göç ve sağlık konularında faaliyet gösteren personel tarafından takip edilmesinin özellikle göç sağlığı konusunda ortak bir söylemin yaygınlaştırılması, güncel kanıtlar ve kaynaklara erişimin artırılması ve konuya dair iyi uygulamaların daha iyi anlaşılması bakımından faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bu kapsamda taslak etkinlik programı ekte sunulmakta olup, etkinliğe ve yayına ilişkin bilgilerin paylaşılarak mümkünse takip edilmesi hususunda desteğiniz müsterhamdır.

This article was publised under the category Aile Hekimliği Haberleri on 12/07/2019 09:00.