Could not load config hosts/tahud_org_trCould not load config hosts/tahud_org_tr News: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ile görüştük

TAHUD MYK olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ile görüştük.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ile 3 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00’te TAHUD MYK Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçı, Başkan yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak ve MYK üyelerimiz Uzm. Dr. Şehnaz Hatipoğlu, Uzm. Dr. Berk Geroğlu ve Uzm. Dr. Hakan Mut’un katılımlarıyla bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede gerek e-posta yoluyla gerek sosyal medya üzerinden üyelerimizden bugüne kadar gelen istek ve şikayetler (sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU), ASM’lere 3’e 1 oranında aile hekimliği uzmanı yerleştirilmesi uygulaması, E-ASM’lerde yaşanan sıkıntılar, sağlıkta şiddet, birinci basamakta ve uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar, kronik hastalık takipleri ve SUT kısıtlamaları, aile hekimliği uzmanlarının misyonu, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde aile hekimliğinin önemi vb.) ile tarafımızca da bu konular hakkındaki tespit, görüş, düşünce ve çözüm önerilerimiz sunuldu. Ayrıca, 24.10.2019 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi (SEAB) Oluşturulmasına Dair İş Birliği Protokolü toplantılarında tarafımızı ilgilendiren kararlar alınmasına rağmen davet edilmememiz konusundaki üzüntü ve çekincelerimiz dile getirilerek yeni bir protokol toplantısı talep edildi.

Olumlu bir ortamda karşılıklı fikir alışverişlerinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Gerek TAHUD MYK gerek Sayın Uzm. Dr. Muhammet Çömçe tarafından sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili iş birliği içinde çalışmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Bu vesile ile verimli geçen bu toplantıda bizleri ağırlayan HSGM Müdür Yardımcısı Sayın Uzm. Dr. Muhammet Çömçe’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, sorunlar ve çözümleri noktasında birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı tekrar ifade etmek isteriz.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

This article was publised under the category Aile Hekimliği Haberleri on 05/02/2020 18:30.